Šī tīmekļa vietne ir paredzēta lietošanai Latvijas Republikas iedzīvotājiem.

otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs

Sociālisma ideja

Sociālisms ir ekonomiska sistēma, kuras pamatā ir kolektīvā solidaritāte ekonomiskajā un sociālajā jomā. Ražošana ir domāta cilvēcisko vajadzību apmierināšanai, nevis peļņas gūšanai. Visas valstij būtiskās sfēras pārvalda un kontrolē valdība, kura pārstāv tautu. Sociālismu uztur kopīpašums un kopīgs darbs. Sabiedrībā jāvalda vienlīdzībai un neviens nav pārāks par otru.

Sociālisms ir ieviesis praksē daudzas idejas, kas joprojām veiksmīgi darbojas, kā sociālie kritēriji sociālās apdrošināšanas jomā, sociālie pabalsti, bērnu aprūpe un izglītība u.c. Daudzas valstis ir adaptējušas veiksmīgākās sociālisma idejas un būtībā daudzās valstīs valda sociālisma un kapitālisma sajaukums.

Cilvēkam kā indivīdam sociālisms nav tā labākā ekonomiskā sistēma. Lai gan pamatos tās doma ir izskaust nevienlīdzību un nabadzību, tomēr tā nedod iespēju izcelties un būtiski uzlabot savu dzīves kvalitāti. Cilvēks ir daļa no kopējā mehānisma, kas strādā visu labā, bet individuālismam tajā nav vietas. Viens no sociālisma lielākajiem mīnusiem noteikti ir motivācijas trūkums, ko rada sistēma. Tiek strādāts tik cik nepieciešams un nav vajadzības strādāt vairāk vai censties būt labākam, jo tas nedos nekādas priekšrocības pār citiem.

Sociālisma ideja ir vienmēr uzskatīta par diezgan utopisku un tā īsti nav spējusi veiksmīgi eksistēt. Sociālismam ir arī daudz novirzienu. Bieži tas tiek saistīts arī ar komunismu, jo abām ekonomiskajām sistēmām ir daudz kopīga, tomēr sociālisma ideja ir mazāk ekstrēma.